Blacklist-zakazniku.cz


Podmínky užívání internetových stránek blacklist-zakazniku.czúčinné od 23.5.2017

Definice pojmů
Provozovatel - David Kaleta, Počernická 630/87 108 00 Praha 10, IČ 71828729, plátce DPH
Blacklist - internetové stránky dostupné na adrese www.blacklist-zakazniku.cz zahrnující databázi nespolehlivých Zákazníků a správu pohledávek
Uživatel – osoba vstupující na stránky www.blacklist-zakazniku.cz za účelem ověřování dat v Blacklistu, nebo vyřizující své pohledávky vůči Zákazníkům
Zákazník - zákazník, který provedl objednávku v e-shopu Uživatele
Uživatelský profil - prostor na Blacklistu dostupný po přihlášení

Úvodní ustanovení
Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, opravněn vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Uživatel vstupem na stránky Blacklistu stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním těchto podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky jednostranně měnit a doplňovat.

Použití služeb Blacklistu
Internetové stránky Blacklistu umožňují Uživatelům ověřovat zdarma kontaktní údaje vůči databázi nespolehlivých Zákazníků. Registrovaným Uživatelům umožňuje systém přístup pomocí REST API rozhraní pro automatické ověřování kontaktních údajů vůči databázi Blacklistu v průběhu objednávky Zákazníka a rovněž správů pohledávek vůči Zákazníkům, kteří si nevyzvedli zásilku. Přístup přes API a správa pohledávek je zpoplatněna dne ceníku umístěném na www.blacklist-zakazniku.cz.

Uživatelský profil
Uživatel je povinen zadávat do Blacklistu pouze pravdivé, úplné, přesné a správné informace. Pokud dojde ve správě pohledávek k úhradě dlužné částky, je Uživatel povinen neprodleně označit tuto pohledávku jako vyřízenou a tím odstranit záznam daného Zákazníka z Blacklistu. Provozovatel si vyhrazuje právo zásahu do Uživatelského profilu a ostatních dat vložených Uživatelem, jakož i právo na jejich odstranění, pokud porušují tato pravidla, dobré mravy nebo zákony ČR.

Omezení odpovědnosti Provozovatele
Obsah Blacklistu má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem, Uživatelem a Zákazníkem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na stránkách Blacklistu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které Uživatelům, nebo Zákazníkům mohou vzniknout v souvislosti s používáním stránek Blacklistu. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek Blacklistu. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek Blacklistu.

Osobní údaje
Provozovatel je registrovaným správcem osobních údajů. Registrací uživatel souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o platné ochraně osobních údajů. Uživatel dále uděluje souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze Provozovatele a se zasíláním informací o změnách u Provozovatele. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje Uživatelů ani Zákazníků nebudou předávány žádné třetí osobě.